เครื่องจักรของเรา

Print

SAM 0482

      

C & T AUTO PART

รับปั้มชิ้นส่วนรถยนต์

C & T AUTO PART  มีเครื่องจักรทั้งหมด 3 ขนาด
-ขนาด 500 ตัน
-ขนาด 800 ตัน
-ขนาด 1,000 ตัน
สามารถรองรับงานปั้มชิ้นส่วนรถยนต์ได้หลายชนิด